Dialogmøter om bærekraft

Innbyggere, politikere, ungdomsskolenes elevråd, innvandrerrådet, eldrerådet og råd for funksjonshemmede har deltatt i dialogmøter for å diskutere FNs bærekraftsmål. Dette arbeidet er lagt til grunn for prioritering av de sju målene.

Kommuneplanens samfunnsdel skal bygges opp i samsvar med FNs bærekraftsmål. Noen av målene skal prioriteres i det videre arbeidet.  I den forbindelse inviterte vi til dialogmøter med innbyggerne. 
Det er gjennomført dialogmøter følgende steder: 
  • Svarstad, Bryggerhuset i Klokkergården 
  • Helgeroa, Blåstua i Berg arbeidskirke 
  • Stavern, Brunla ungdomsskole 
  • Tjølling, Tjodalyng ungdomsskole
  • Kvelde, kafeteriaen i Kveldehallen 
  • Larvik sentrum, Feyersgate 
web_FNs-baerekraftsmaal.jpg
Til toppen