Danner allianse med flere andre ordførere

Innhold

Konferansen i Larvik, med 120 påmeldte kommuner, ble en stor suksess. Nå har ordførerpanelet fra den avsluttende seansen - bestående av Sarpsborg, Eidskog, Vennesla, Drammen, Stjørdal, Steigen og Larvik - dannet en arbeidsgruppa for å fortsette arbeidet med en mer rettferdig fordeling av skatteinntekter.  

Inntektssystemet Konferanse 55
Her er fire av medlemmene i den nye arbeidsgruppa som skal møtes minimum hver 14. dag framover. Fra venstre: Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap), Larvik-ordfører Birgitte Gulla Løken (H), Steigen-ordfører Aase Refsnes (SV) og Stjørdals varaordfører Renate Bjørshol (H).

– Det er fort gjort å være på en konferanse full av energi, for så å komme hjem og bli innhentet av hverdagen. Og så skjer det ikke noe mer. Derfor er jeg opptatt av at vi følger opp tingene vi snakket om på konferansen. Vi kan ikke gi oss før resultatet ligger på bordet, sier ordfører Birgitte Gulla Løken. 

Hun leder an et kommuneopprør blant de såkalte skattesvake kommunene i Norge, som får mindre skatteoverføringen fra staten fordi innbyggerne deres ikke tjener like godt som i store kommuner som Bærum, Oslo og Stavanger. 

LES OGSÅ: Larvik utfordret statsråden: – Hva med å flytte omtanken fra de rike til de fattige? 

Inntektssystemet Konferanse 10
Birgitte Gulla Løken hilser på KS-konsulent Håvard Moe - som fra scenen presenterte metaforen om å by opp de største gutta i klassen til bank.

– Byr opp de største gutta til bank

Men de skattesterke kommunene er ikke uten videre interessert i å gi fra seg en større del av kaka - noe KS-konsulent Håvard Moe beskrev på følgende måte under sitt innlegg på konferansen: 

– Hvis dere byr opp de største gutta i klassen til bank samtidig - da bør dere sørge for å ha snakket sammen. 

Og det er hva Gulla Løken & co har til hensikt å gjøre - selv om hun samtidig understreker at «opprørskommunene» ikke er ute etter noen spesielle kommuner. 

– Det er viktig for meg å understreke at vi ønsker alle kommuner vel. Vi har ikke sagt noe om hvordan skjevheten skal rettes opp. Men forskjellene må reduseres og tas tak i nå. I Norge er det et uavhengig prinsipp at du skal forvente likeverdige og gode offentlige tjenester uavhengig av hvor du bor. Slik er det ikke i dag. Bare i løpet av de siste fem årene har forskjellene mellom rike og fattige kommuner økt dramatisk, sier hun. 

Inntektssystemet Konferanse 47
Her er ordførerpanelet som framover skal utgjøre en dedikert arbeidsgruppa.

Møter hver 14. dag

Regjeringen har varslet at de vil legge fram forslag til nytt inntektssystem for Stortinget i løpet av våren. 

I kjølvannet av konferansen - der samlingen blant kommunetoppene fortsatte i lokalene til Colab utover mandagskvelden - er det nå opprettet en arbeidsgruppe med deltakerne som utgjorde paneldialogen.

Der stilte Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen (H), Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap), Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen (KrF), Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen (H), Stjørdals varaordfører Renate Bjørshol (H), Steigen-ordfører Aase Refsnes (SV) og Larvik-ordfører Birgitte Gulla Løken (H). 

– Vi kommer til å ha ha hyppige møter på Teams, i hvert fall hver 14. dag. Vi kommer til å jobbe systematisk, sier Gulla Løken, som er leder for arbeidsgruppa. 

300 høringssvar

Et dedikert utvalg som har gjennomgått inntektssystemet, på oppdrag fra regjeringen, har allerede fått inn 300 høringssvar fra kommunen. Det fortalte kommunalminister Erling Sande til deltakerne på konferansen. 

Inntektssystemet Konferanse 34
Kommunalminister Erling Sande i dialog med Larviks kommunedirektør Gro Herheim og prosjektutvikler Jørgen Johansen.

De vil komme med sin innstilling til regjeringen. 

– Men det vil være utvalgets forslag, og ikke regjeringens forslag. Det er ikke alt de foreslår som vi stiller oss bak, sa han, uten å gå i detalj. 

Kommunalministeren fikk spørsmål fra en folkevalgt fra Lillehammer om regjeringen fortsatt er mottakelig for råd, eller om «løpet er kjørt og dere har bestemt dere». 

– Jeg lytter alle plasser, og tar det løpende med meg inn i arbeidet. Veldig mange av kommunene har gitt råd gjennom høringen, og noen av endringene vi gjør skjer etter råd fra Kommune-Norge. Jeg må understreke igjen at det nok ikke blir en 100 prosent utjevning av skatteinntekter. Det vil det nok være delte meninger om i salen, men jeg opplever at mange er enige om at strekket i kommunelaget ikke må bli større. Tvert imot må det bli mindre, svarte Sande. 

Har bygget solid nettverk

Gulla Løken opplyser at det også er opprettet et eget nettverk blant Høyre-ordførerne med tanke på endring av inntektssystemet, slik at man også jobber med partiet sentralt. 

– Jobben er ikke ferdig, den har bare begynt. Konferansen på Sliperiet ble en veldig bra dag, og vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger om at innholdet var relevant og interessant. Det er noe med å møtes og se hverandre inn i øynene. Det er ikke tvil om at vi har opparbeidet et solid nettverk i Kommune-Norge etter dette, mellom liten og stor, nord og sør. Kanskje blir det vendepunktet. For vi utgjør en sterk allianse, sier Gulla Løken. 

Til toppen