Bli kjent med beredskapsarbeidet i Larvik

Innhold

To ganger i året samler beredskapskoordinator Carl Erik Mathisen sentrale beredskapsaktører i Larvik. – Målet med samlingene er å sikre regelmessig dialog mellom de involverte partene.

IMG 1582 (1)

I begynnelsen av mai møttes beredskapsrådet i Larvik kommune i gymsalen på Brannstasjonen i Larvik.

Rådet samler blant annet frivillige lag og foreninger, nødetater som politi, forsvar, brann og redningsskøyta i tillegg til aktører fra Larvik kommune, Thor Heyerdahl videregående skole og Statsforvalteren.

– Viktig med dialog

Carl Erik Mathisen er beredskapskoordinator i Larvik kommune. Han ser en stor verdi i å samles for å få en oversikt over den totale beredskapen i Larvik. For at kommunen skal ha en oversikt over den totale beredskapen er det viktig med dialog.

– Dialogen med de frivillige og øvrige instanser i samfunnet blir viktigere og viktigere for å kunne løse potensielle kriser i fremtiden på en god måte, sier Mathisen.

Får anerkjennelse for beredskapsarbeidet

På forrige samling fikk rådet en innføring av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om samfunnsikkerhet og beredskapen i 2023.

Larvik kommune scorer godt i evalueringer av det kommunale beredskapsarbeidet og får anerkjennelse av dette fra Statsforvalteren.

I møtet 5. mai fikk deltakerne i rådet en innføring i:

  • Vann- beredskap og sikkerhet i Larvik kommune ved Fredrik Jacobsen i vann, avløp og renovasjon, Larvik kommune.
  • Plan for psykososial beredskap ved kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset og Terje Levinsen
  • Miljørisikoanalyse og beredskap akutt forurensing ved brannsjef Jan Olav Vagle
  • Digital beredskap og IT-sikkerhet ved digitaliseringssjef Vilhelm Einen
  • Politirådet; kommunens perspektiv i det kriminalitetsforebyggende arbeidet - samfunnssikkerhet ved SLT-koordinator Erica Gutterød Dabe

Både ordfører Erik Bringedal og kommunedirektør Gro Herheim deltar i beredskapsrådet.

 

Til toppen