28 millioner til Torstrand og Herregårdshagen

Innhold

Fem millioner kroner årlig de neste fem årene øremerket områdesatsning på Torstrand, og tre nye millioner til reetableringen av den historiske Herregårdshagen. Det er forslaget fra regjeringen i statsbudsjettet for 2024.

Web Erik Bringedal 002

Ordfører Erik Bringedal synes det er svært gledelig at Torstrand får et etterlengtet løft. 

– Fem statlige millioner hvert år de neste fem årene vil bidra til å gi Torstrand det løftet som bydelen trenger, og som bydelens innbyggere fortjener, sier han. 

Larvik kommune søkte om tilskudd da ordningen om områdesatsning ble utlyst i januar 2023, og ble valgt ut sammen med Trondheim, Halden, Gjøvik, Indre Østfold og Tromsø. 

– Inkluderende lokalsamfunn er grunnleggende for å kjempe mot sosial og geografisk ulikhet i byer og tettbygde områder. Dette er en kjernesak for regjeringen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Pressemeldingen fra regjeringen om områdesatsninger

Viktig signal

Herregårdshagen tildeles tre millioner kroner i regjeringens forslag. Her synes ordføreren signaleffekten er vel så viktig som beløpet. 

– Tre millioner er ikke så mye penger, men det viktigste er at sentrale politikere har fått øynene opp for prosjektet Herregårdshagen. Her har fylkespolitikerne og Vestfold-museet vært veldig aktive. Prosjektet er solgt inn, og det er en god begynnelse, sier han.

Fylkeskommunen har allerede bevilget til sammen 25 millioner kroner til Herregården og Herregårdshagen i Larvik. Med regjeringens bidrag er totalen nå oppe i 28 millioner kroner. 

Prosjektleder i Larvik kommune, Ingerid Heggelund, sier de folkevalgte i Larvik vil få presentert en såkalt mulighetsstudie for Herregårdshagen i løpet av høsten. 

– En mulighetsstudie er kort fortalt hvordan anlegget kan se ut, en skisse. Synliggjøre mulighetene den kan gi og hva man kan etablere der. Denne vil stake ut en kurs som vi kan jobbe videre etter, og som vi kan presentere når vi skal søke videre finansiering, sier hun.  

Skal bli attraksjon og møteplass

I likhet med ordføreren er Heggelund opptatt av signalet bevilgningen over statsbudsjettet sender. Allerede har prosjektgruppen avtalt nye møter med stiftelser som kan være interessert i å bidra økonomisk. 

Dette oversiktsbildet viser prosjektområdet Acantus
Dette oversiktsbildet viser prosjektområdet Acantus

– Vi kan allerede bygge mye hage for 28 millioner. Men vi kan lage den dobbelt så fin med 50. Staten har sendt et signal om at de ser verdien av prosjektet, og det legges merke til av andre potensielle bidragsytere. Det gir stor motivasjon til å jobbe videre med dette. 

– Hva kan en Herregårdshage inneholde? 

– Visjonen er at det skal være veldig mye mer enn bare en flott hage. Lag på lag med funksjoner, for mange mennesker. Et helårsanlegg, en møteplass og en attraksjon både for lokale og for tilreisende, også for de som ikke er interessert i hage, svarer Heggelund. 

Bildet er fra det midlertidige hageanlegget som ble laget til Larviks 350 års jubileum i 2021.
Bildet er fra det midlertidige hageanlegget som ble laget til Larviks 350 års jubileum i 2021.

Stort potensial for Torstrand

I tillegg til Herregårdshagen er det altså andre formål i Larvik som også tildeles midler over statsbudsjettet.

For å bedre bedre nærmiljøkvalitetene i såkalt levekårsutsatte områder - der våre lokale politikere har plukket ut Torstrand som den mest egnede mottakeren - bidrar regjeringen med fem millioner kroner årlig de neste fem årene.  

– Disse pengene kan vi bruke på å utvikle Torstrand enda bedre og i større grad enn vi har gjort til nå. Her må det være tett samspill mellom kommunen og de som bor på Torstrand, der de også har en veldig aktiv velforening. Vi snakker om en bydel med potensial til å få til ting, sier ordfører Bringedal.

Torstrand
Torstrand

Larvik kommune planlegger allerede en vesentlig satsing på Torstrand, hvor fysiske tiltak som oppgradering av vann og avløpsrør, gatemiljø og grøntområder og nye mobilitetsløsninger er på trappene. 

Med statens bidrag vil man nå kunne kombinere dette med et arbeid rettet mot folkehelse og levekårsutfordringer. 

– Vi har et prosjekt som heter Bypakke Larvik, og mange av tingene vi snakker om i bypakkesatsningen ligger i tilknytning til Torstrand. Jeg tror det er viktig å se disse tingene under ett. Det kan være ting å gjøre i områdeutviklingen av Torstrand som kan harmoneres opp mot tiltak som blir realisert i bypakka, sier Bringedal. 

Til toppen