Verneområder

Innhold

Det er mange områder i Larvik som er verneområder. Her kan du se hvilke.

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Verneområder i Larvik

Oversikt over verneområder i Larvik.

Søk opp området for detaljer. Hvis man trykker på området i kartet, får man opp informasjon om det spesifikke området, samt forskriften som hører til. 

Til toppen