Pollinerende insekter

Innhold

Pollinatorer og pollinering spiller en viktig rolle i økosystemet og for matproduksjonen. Arbeidet med å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende innsekter er viktig, og du kan bidra til å gjøre en forskjell.

web_Den-siste-dråpen-3.jpg

Pollinering (bestøving) er overføring av pollenkorn mellom blomster på en eller flere planter, slik at frukt og frø kan utvikles. Pollinering bidrar til å holde ved lag ville plantesamfunn og er en viktig faktor i produksjonen av mange landbruksvekster.

Internasjonalt er nedgangen av disse nyttige insektene satt på dagsorden av blant annet FNs Naturpanel og noen land, deriblant Norge, har laget en egen strategi for levedyktige bestander av villbier og andre pollinernede insekter.

Sikre bestander

I Norge er det også registert tilbakegang på pollinerenede insekter, men i mindre grad enn den globale trenden.  Omtrent en fjerdedel av de pollinerende insektene er ført opp på den norske rødlisten. Arealendringer, klimaendringer, fremmede arter, bruk av plantevernmiddel og miljøgifter er eksempler på trusler.

Et viktig felles mål er å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende innsekter for opprettholdelse av pollineringen i matproduksjonen og naturlige økosystemer. Skal man lykkes må alle bidra.

Å bedre forholdene for de pollinernede insektene er i stor grad knyttet til hvordan areal blir forvaltet.

Slik kan du bidra

Har du en hage eller veranda kan du også bidra.

  • Plant blomster i bed og krukker som er spesielt attraktive for bier, humler og andre pollinerende insekter. Forslag til attraktive blomster finner du her.
  • Unngå å bruke giftige kjemikaler
  • Gjør om deler av hagen til en blomstereng eller så hele eller deler av plenen med hvitkløverfrø
  • Tenk over når du bruker gressklipperen
web_Blomsterflue-2.jpg
Til toppen