Jakt

Innhold

Oversikt over jakttider.

Forvaltninga av hjortevilt er et samarbeid mellom rettighetshaverne og kommunen. Driftsplanområdene utarbeider egen 3-årig bestandsplan som godkjennes av kommunen.

Jakttider Larvik

Type vilt Dyr Periode
Småvilt Ringdue 21.08 - 23.12
  Skogsfugl 10.09. - 23.12
  Hare 10.09. - 28./29.02
  Bever 01.10 - 30.04
Hjortevilt Rådyr 25.09 - 23.12
  Voksen råbukk 10.08 - 23.12
  Hjort 01.09 - 23.12
  Elg 25.09 - 23.12

Fredet

Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Hvem kan jakte?

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr med rifle, elg, hjort, sel og reinsdyr skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve. Alle som jakter rådyr, elg eller hjort skal ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Til toppen