Fritidsfiske i sjøen

Innhold

Fritidsfiske i sjøen

Larvik har en lang kystlinje i Oslofjorden. Fritidsfisket i sjøen er en allemannsrett som alle kan drive med. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i reglene, og i Oslofjorden er det strenge regler for fiske for å bevare kysttorsken.

Bruk appen «Fritidsfiske»

Fritidsfisket i sjøen er en allemannsrett som alle kan drive med, men i Oslofjorden er fiske strekt regulert for å ta vare på kysttorsken og annen fisk. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i regler for fiske og hvilke plikter du har. Fiskeridirektoratet har samlet all kunnskap du trenger for å være en ansvarlig fritidsfisker i sjøen i appen «Fritidsfiske».

Egne regler for fiske i Oslofjorden

Siden Larvik ligger i Oslofjorden er det ekstra viktig at alle kjenner til de strenge reglene for fiske i Oslofjorden.

Det er forbudt å fiske torsk hele året i Oslofjorden og i tillegg er det i 14 definerte områder på Skagerrakkysten forbud mot alt fiske (med unntak av anadrome arter, laks og sjøørret) i gyteperioden fra 1. januar til 30. april.

Til toppen