Båndtvang

Innhold

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i band, forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden 01.04 - 20.08 (Lov om hundehold).

Ordinær båndtvang

I ordinær båndtvangstid skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. I tillegg til den generelle bestemmelsen om båndtvang sier hundeloven en god del om vilkår som må være oppfylt og hvilket ansvar hundeeier har når/hvis hunden skal gå løs utenom ordinær båndtvangstid. Det er politiet som håndhever bestemmelsene i hundeloven.

Dette gjelder ikke

 • dresserte gjeterhunder som følger buskap på beite
 • ettersøks-, politi- og redningshunder

Båndtvang hele året

For noen områder i Larvik kommune er det båndtvang for hund hele året. Det er også naturreservater hvor det ikke er tillatt med hund i det hele tatt. Det er, så langt Larvik kommune kjenner til, ikke noen fullstendig liste over områdene hvor hunder skal holdes i bånd hele året. Her er de områdene vi kjenner til som har bestemmelser om hund:

 • Friområdet Pelikanbukta i Tjølling
 • Refsholttjønna naturreservat i Tjølling
 • Indre Viksfjord naturreservat i Tjølling
 • Hemskilen naturreservat i Tjølling
 • Fugløyrogn naturreservat i Brunlanes
 • Mølen fuglefredningsområde i Brunlanes
 • Kilen friluftsområde i Larvik/Hedrum
 • Askvikmyra naturreservat i Tjølling
 • Bøkeskogen

For alle disse områdene er bestemmelsen om helårsbåndtvang nedfelt i vedtatet forskrifter, Lovdata - lokale forskrifter. Det presiseres at listen ikke er uttømmende.

I tillegg til disse områdene er det områder i kommunen hvor det gjennom atferdsregler er bestemt at hunder skal holdes i bånd hele året. Det bør da være slått opp informasjon om dette på stedet.

Ekstraordinær båndtvang

Det kan i enkelte snørike vintre innføres ekstraordinær båndtvang i kommunen. Dette opplyses det da om i ulike kanaler og det tinglyses i forskriftsform på lovdata.no.

Til toppen