Vestfolds tøffeste klasse!

Klasse 6C Østre Halsen skole har i høst deltatt i kampanjen "Beintøft" v/ Miljøagentene (barnas miljøvernorganisasjon) for å engasjere elevene til å velge miljøvennlig transport.

Foto: Anton Stensby, Østlands-Posten

Temaet for Beintøft-konkurransen i år var "Gå sammen for fremtiden". I september måned har klassen derfor gått, syklet, sparkesyklet eller tatt kollektiv til skolen. På denne måten har de bidratt til mindre forurensning, renere luft og et tryggere område rundt skolen.

I tillegg har elevene hver uke arbeidet med et ukesoppdrag. De fire ukesoppdragene hadde temaer som trafikksikkerhet og skolevei, friluft og natur, matpakkens reise og forsøpling.

Klassens innsats lønnet seg, og med sine 2335 poeng ble de ble tirsdag 8. oktober kåret til den beste klassen i Vestfold fylke. Premien var på hele 5000 kroner, som elevene skal bruke til videre miljøvennlig aktivitet. Elevene er fast bestemt på å fortsette å bruke beina til tross for at kampanjen er over!

Foto: Anton Stensby, Østlands-Posten
Foto: Anton Stensby, Østlands-Posten
Til toppen