Spennende gjenbruksprosjekt i Larvik

Innhold

Larvik kommune er på jakt etter et digitalt verktøy som skal gjøre det lettere for ansatte å få oversikt over møbler som ikke er i bruk og som kan gjenbrukes. – Vi må tenke brukt før vi tenker nytt, forteller prosjektleder for Gjenbrukskommunen Larvik, Hafsteinn Haraldsson.

– Over tid har det samlet seg opp en god del møbler og utstyr i kriker og kroker rundt på kommunale bygg. Problemet er at nesten ingen vet hvor alt dette finnes og hvordan de kan få tak i det. Det vil vi gjøre noe med, forteller prosjektlederen.

Nå skal kommunen ut med et anbud hvor vi ber om et digitalt verktøy som gjør det mulig å søke etter møbler og utstyr som ansatte i kommunen trenger – og tilby det du ikke trenger lenger.

Gjenbrukskommunen Larvik

Anskaffelsen er en del av prosjektet Gjenbrukskommunen, og har som hovedmål å redusere mengden møbler og utstyr som kastes i kommunal regi og dermed redusere nye innkjøp og forbruk. 

Prosjektet har tre dimensjoner; økonomisk, klima og sosiale fordeler. 

Hafsteinn Haraldsson utdyper:

– Det handler om å spare penger, det handler om å redusere CO2-utslipp ved å ikke kaste og heller tenke brukt.

Hafsteinn Haraldsson2
Prosjektleder Hafsteinn Haraldsson.

– I tillegg er sosiale forhold prosjektet kan bidra med. Larvik kommune har tilbud til de som av ulike årsaker ikke er i jobb, eller har utdanning, for eksempel AoK, Larvik læringssenter, Verket. Det handler om å gi meningsfulle arbeidsoppgaver, og det tror vi prosjektet kan være med på.

Skal gi bedre oversikt

Prosjektlederen forteller at han håper anskaffelsen skal bli til å gi bedre oversikt.

– Hvis prosjektet skal bli en suksess, er vi avhengige av å synliggjøre ressursene vi har. Per i dag har vi ikke et lager, men vi håper at denne anskaffelsen kan bidra til at det blir enklere å få en oversikt over hva vi har og derfor ikke kjøpe så mye nytt. 

– Hvorfor har ikke kommunen et stort felles lager?

– Det har blitt jobbet med dette tidligere, og det jobbes med å se på muligheter uavhengig av dette prosjektet. Vi skulle gjerne hatt lager, men det er en del av en større helhet og handler om mange ting, for eksempel kostnader.

Haraldsson sier at det er akkurat derfor det er så viktig å få et godt tilbud på et digitalt verktøy. 

– Det gjør at vi kan jobbe med utfordringen til tross for at vi ikke har et stort felleslager enda. I stedet for å gjøre ingenting og å vente på et lager, gjør vi nå noe for å redusere klimagassutslipp og kostnader knyttet til forbruk av kommunale møbler og utstyr. 

Positive tilbakemeldinger

Det er mange i kommunen som engasjerer seg.

– Vi har opprettet to arbeidsgrupper, en for lager og en kreativ arbeidsgruppe. Vi har delt en del om prosjektet internt, og har fått mange positive tilbakemeldinger, dette ønsker folk å være med på, sier Haraldsson. 

Han forteller at de håper å lande leverandør før sommeren.

– Så skal vi teste det digitale verktøyet over en periode. Det gleder vi oss til!

Til toppen