Skal kartlegge naturmangfold

Innhold

I sommer og høst skal vi kartlegge ulike naturtyper og arter i områdene Breivann/Hestetjønn, Svarstad og Kvelde.

Kartleggingene gjennomføres av Asplan Viak og er bestilt av Larvik kommune som en del av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. 

– Vi ønsker blant annet å finne mer ut av hva slags naturtyper og arter som finnes i disse områdene, forteller prosjektleder i Larvik kommune, Hanne Holmen. 

– Avgjørende kunnskap

– Når vi får vite hva som finnes i disse områdene kan vi ta gode beslutninger om hvordan vi skal forvalte naturen. Dette er avgjørende kunnskap blant annet for å kunne følge opp naturmangfoldloven, forteller Holmen. 

I tillegg til kartleggingene bestilt av Larvik kommune gjennomfører Statsforvalteren tilsvarende kartlegginger i andre deler av kommunen.

- Kartleggingen vil gi oss god kunnskap i planarbeidet med kommunedelplanen for naturmangfold, avslutter Holmen. 

Når vi får vite hva som finnes i disse områdene kan vi ta gode beslutninger om hvordan vi skal forvalte naturen

Kartlegging Skog

Til politisk behandling

Det er tidligere gjort kartlegginger i store deler av kommunen, blant annet i Tjølling og Brunlanes.

Kommunestyret vedtok 26. oktober 2022 at planarbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold i Larvik kommune skulle starte opp. Kartleggingene som nå gjennomføres er en del av kunnskapsinnsamlingen til dette planarbeidet.

Kommunedelplanen for naturmangfold utarbeides i perioden 2022 til 2024. Planen skal til politisk behandling i høst/vinter.

Til toppen