Mobilitetsplan på Mesterfjellet -Selvfølgelig er dette gøy

Elevrådet på Mesterfjellet har spurt samtlige elever på skolen; “Er du trygg på egen skolevei?” Svarene har resultert i en plan hvor elevenes stemme har lagt føringer for tiltak og gjennomføring. Målet er at 80% av alle elevene skal gå til skolen i løpet av 2023.

241230441 563169074925688 8122388073043999989 N

I april ble den nye mobilitetsplanen ved Mesterfjellet skole vedtatt av SU. Rektor, Reidar Wiik, ga elevrådet ansvar for arbeidet med planen. Mesterfjellet skole har veier på nesten alle kanter og trafikksikkerhet har lenge vært et tema. 

“Det er gøy å se hvor bevisste elevene har vært på dette. Ofte blir slike planer vedtatt av voksne, men elevene ser de samme utfordringene som vi ser, og det er derfor viktig at deres stemme er den som blir hørt” sier rektor Wiik. 

En mobilitetsplan inneholder mye mer enn trafikksikkerhet. Går du til skolen får du frisk luft og mosjon - det bidrar til god folkehelse og at du er bedre rustet til å ta imot kunnskap. At færre tar bilen er også et pluss for både trafikksikkerheten og klimaet. 

241206001 510966733624642 6853013152700705247 N (2)

“Mobilitetsplanen er egentlig et lite kinderegg med trafikksikkerhet, folkehelse og klima i en og samme plan” avslutter Wiik. 

Stella Malmquist Andersen, tidligere elevrådsleder ved Mesterfjellet var en av de som fikk utfordringen fra rektor. Med hjelp av elevrådslærer Karin Kruse-Thorsen, utformet og gjennomførte de en spørreundersøkelse i alle klasser fra 1. - 10. trinn. 

Stella forteller: “Det er vi elevene som vet hvordan skoleveien er. Alle elever har en viktig stemme og det var derfor viktig for oss at alle ble hørt.”
Undersøkelsen var anonym, og elevene fikk spørsmål som “ Hvordan kommer du deg til skolen?” “Er du trygg på egen skolevei?” 

“Resultatene viser at 70% går til skolen i dag. Vi har som mål å øke den andelen til 80% i løpet av skoleåret 2023.” forteller Stella videre. “Vi har satt igang tiltak som gå-aksjoner med små premier som FAU hjelper oss med. En fotball, en klassetur osv. Det har vært veldig godt mottatt.” 

Juweria Ali Abdi og Nor Ayoub er leder og nestleder for årets elevråd, og på spørsmålet om hvordan dette har vært å jobbe med svarer de “ Selvfølgelig er dette gøy”. 
Nor, trekker frem et av resultatene i undersøkelsen: “Et av spørsmålene som ble stilt var om hvorfor man ikke går til skolen. Vi antok at det var avstander eller noe sånt, men mange oppga været som grunn for å bli kjørt. Og det svaret øker jo eldre du blir.” 

Elverådslærer Karin Kruse-Thorsen smiler stolt og kan fortelle om en veldig engasjert elevrådsgruppe. 
“Det var fjorårets elevråd med Stella i spissen som utformet og gjennomførte spørreundersøkelsen i alle klassene. Det var gøy å se at elevrådet tok så mye ansvar. Ulike representanter fra elevrådet sørge for at stemmene til de minste elevene ble hørt ved å skrive ned og lese opp spørsmålene for de som trengte hjelp til det. Alle ble hørt! Det var inspirerende å være vitne til”
Nor, nestleder i år fortsetter “ Det var viktig at jobben ble gjort. Undersøkelsen viser at mange av de minste barna sliter med å komme over veien på grønn mann. Det gjelder forsåvidt også oss ungdommer. Vi skal derfor undersøke om det er mulig å øke tiden med grønn mann i år”.

Alle representantene er enige om at dette arbeidet er viktig, og håper å kunne gjennomføre lignende undersøkelser igjen. Hvis flere går til skolen blir det mindre utslipp, elevene får litt aktivitet før man setter seg ned ved pulten og skoleveien blir tryggere når færre kjører. 

Dersom andre skoler ønsker å høre om erfaringene fra Mesterfjellet er det bare å ta kontakt. Måten Mesterfjellet har løst dette arbeidet på sikrer at elevenes stemme kommer fram og dette gjør noe med de voksne som beslutningstakere!

Til toppen