– Mange gode innspill

Innhold

Larvik kommune skal utarbeide ny kommunedelplan for naturmangfold og inviterte til medvirkningsverksted. Over 50 personer deltok. 

Medvirkningsverksted 23112023 (1)

Innspillsrunden ble gjennomført i Sliperiet torsdag 23. november og blant de rundt 50 som møtte opp var over 15 ulike interesseorganisasjoner representert i tillegg til politikere og innbyggere. 

– Her skulle vi hatt lengre tid til å diskutere! 

Det var de umiddelbare tilbakemeldingene etter at det første medvirkningsverkstedet i forbindelse med arbeidet for kommunedelplan for naturmangfold ble avholdt.

Medvirkningsverksted for kommunedelplan for naturmangfold i Sliperiet
Medvirkningsverksted for kommunedelplan for naturmangfold i Sliperiet

Et viktig verktøy

– Kommunedelplanen for naturmangfold  utarbeides etter plan- og bygningsloven og vil derfor være juridisk bindende og et viktig verktøy for å bidra til å ivareta det biologiske mangfoldet i kommunale planer og i enkeltsaker, sa Thomas Løvald, nestleder i hovedutvalget for miljø, kultur og næring da han åpnet kvelden.

Der understreket han hvor viktig arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold i Larvik er.

Tonje Vaage og Hanna Fossen-Thaugland fra Statsforvalteren holdt innlegget med tittelen “Kommunedelplan for naturmangfold. Hvorfor? Hvordan?”. De fortalte blant annet om hvordan planen vil være en oppfølging av ikke bare lokalt vedtatte, mål men også en oppfølging av Parisavtalen og Naturavtalen. 

Kveldens siste innlegg ble holdt av Torgeir W. Skancke og handlet om naturglede og naturkrise.

–Vi har både en naturkrise og en klimakrise, men naturkrisen utspiller seg lokalt men går ofte under radaren fordi Norge fremdeles er “grønt”. Naturkrisen skyldes ofte summen av mange små menneskelig naturinngrep. Visste du for eksempel at mengden fugler i kulturlandskapet har gått ned med 40 % på bare 20 år, spurte Skancke deltakerne.

Med flotte naturbilder og harde fakta understreket og formidlet han budskapet om at naturen allerede har endret seg kraftig.

Samlet innspill

Resten av kvelden ble brukt på å samle innspill til selve planarbeidet. I to bolker fikk deltakerne bryne seg på spørsmål som: 

  • Hvordan kommunisere hva som er viktig naturmangfold til ulike målgrupper i samfunnet? 
  • Hvorfor er naturmangfoldet viktig? 
  • Hva må vi vite om vilt og fugl i kommunen? 
  • Vet du om noen viktige naturtyper eller økosystem? 
  • Hva må vi vite om livet i vassdrag og andre marine ressurser? 
  • Har vi noe natur i Larvik som har behov for restaurering? 

Det kom mange gode innspill og arbeidsgruppen ansvarlig for planarbeidet jobber nå med å sammenstille og oppsummere.

Til toppen