La humla suse

Innhold

Biehotell, insektervennlige planter blomster og gjør om deler av hagen til blomstereng. Dette kan du gjøre for å hjelpe små dyr og insekter.

Mor Og Barn Lager Biehotell Istock
Et biehotell kan øke mangfoldet og avlingen i hagen. For å få frukt og bær, trengs det pollinering. Og for å sikre pollinering, trengs det insekter.

Pollinatorer og pollinering spiller en viktig rolle i økosystemet og for matproduksjonen. 

Arbeidet med å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter er viktig, og du kan bidra til å gjøre en forskjell!

  • Plant blomster i bed og krukker som er spesielt attraktive for bier, humler og andre pollinerende insekter
  • Lag et biehotell
  • Unngå å bruke giftige kjemikalier
  • Gjør om deler av hagen til en blomstereng eller så hele eller deler av plenen med hvitkløverfrø
  • Tenk over når du bruker gressklipperen
Blomstereng 1
Hva med å gjøre om deler av hagen til en blomstereng?

Færre pollinerende insekter

I Norge er det registrert tilbakegang på pollinerende insekter, men i mindre grad enn den globale trenden. Omtrent en fjerdedel av de pollinerende insektene er ført opp på den norske rødlisten. 

Et viktig felles mål er å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollineringen i matproduksjonen og naturlige økosystemer. 

Å bedre forholdene for pollinerende insekter er i stor grad knyttet til hvordan areal blir forvaltet. Det er viktig å sikre gode leveforhold for for eksempel bier og humler, da trenger de både god plass og god tilgang til blomster og annen natur. 

Pollinatorer 

Pollinatorer er insekter som bestøver blomster, bier og humler er kjente eksempler. En stor andel pollinerende insekter er på rødelista, hele 24,2 % av alle pollinerende arter. Hvis vi kun ser på humler og bier på rødlista er andelen enda høyere med 30,6 % av alle bier og humler, 17 % er kategorisert som truet. 

I Larvik har vi registreringer av biearter som er vanlige i Norge, for eksempel fredløsbie som er kategorisert som livskraftig, men også buksebie som kategoriseres som sårbar.

Trusler for pollinerende insekter er i hovedsak arealendringer i form av at leveområder forsvinner eller fragmenteres, men også klimaendringer og fremmede arter påvirker bestanden av pollinerende insekter negativt. 

Lager plan for naturmangfold i Larvik

Larvik kommune har siden 2022 jobbet med kommunedelplan for naturmangfold. 

Planen skal være et verktøy for å ivareta og sikre det biologiske mangfoldet i Larvik kommune.

Kommunedelplanen skal behandles politisk i november og desember 2024.

Humle På Liten Lilla Blomst 1
La humla suse!
Til toppen