Kildesortering i alle kommunale bygg

For å sikre gode rutiner for kildesortering i alle kommunale bygg er vi nå godt i gang med et prosjekt hvor all aktivitet og kildesortering kartlegges. Prosjektet startet opp i mars og vil ferdigstilles i september.

I kommunens klima- og energiplan er det et krav om kildesortering i alle kommunale bygg og virksomheter. Det har vist seg at det er krevende for virksomhetene å prioritere dette tiltaket. Derfor har Eiendom og miljø et felles prosjekt for å hjelpe virksomhetene til å få på plass kildesortering i alle bygg.

Aktivitet og kildesortering i hvert eneste bygg kartlegges for å finne de beste og mest hensiktsmessige løsningene i det enkelte bygg. Dette gjøres i samarbeid med virksomheten som bruker bygget.

-Gjennom kartleggingen avdekker vi hva vi gjør i dag, hva vi har av utstyr og hva vi mangler for å sikre god kildesortering. Dette er viktig for å finne de beste løsningene for det enkelte bygg, sier fagarbeider Bjørn Ove Tinnseth.

150 bygg

Skoler og barnehager ble prioritert i oppstarten av prosjektet, men målet er at alle bygg skal gjennomgås i prosjektperioden, som varer til september. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for gjennomføring av tiltak for å sikre kildesortering.

-Vi skal kartlegge og finne gode løsninger i 150 bygg. Så langt har vi gått gjennom om lag 60 prosent av byggene og akkurat nå holder vi på med sykehjemmene, forteller Tinnseth.

I tillegg til å sikre kildesortering i alle bygg, vil prosjektet sikre kunnskap og erfaringer som blir viktig i forbindelse med nye utbyggingsprosjekter. Larvik kommune vil også gjennom prosjektet sikre dokumentert reell sorteringsgrad, noe vi ikke har i dag.

Til toppen