Her skal 20 000 kvadratmeter få asfalt i høst

Innhold

Ved å asfaltere deler av det gamle deponiet på Risøya skal Larvik kommune hindre at regnvann siver gjennom søppelmassene under bakken og forurenser.

Risøya 2
Det gamle deponiet på Risøya må dekkes til, har Statsforvalteren bestemt.

Arbeidene vil utføres på delen som benyttes av Stavern båtforening mellom Floskjærveien og sjektekanalen. 

Prosjektet starter trolig opp i september og vil i all hovedsak være avsluttet ved nyttår. 

- Området skal dekkes med asfalt, og enkelte steder også med membran under asfalt, for å gjøre det tett, sier ingeniør Vegard Busk i vann, avløp og renovasjon.

For å unngå vannansamling på overflaten må terrenget stedvis heves noe.

Risøya
Arbeidene vil trolig iverksettes i løpet av september.

Området som skal asfalteres er på rundt 20 000 kvadratmeter. Det er Statsforvalteren som har gitt pålegg om å dekke til deler av Gamle Stavern deponi. 

Busk sier kommunen har god dialog med båtforeningen når det gjelder dårligere tilgang på parkering i september og oktober.  

- Vi planlegger prosjektet for etappevis ferdigstillelse og gradvis gjenåpning, slik at mesteparten av sjøfronten skal bli gjenåpnet raskt. Med andre ord vil hovedvekten av prosjektet være ganske lite inngripende for folks tilgang på båt, sier han.

Til toppen