Fremmede arter - en trussel mot norsk natur

Innhold

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden.

Lupin Langs Kaupangveien (1)

Hva er fremmede arter?

Fremmede arter vil si arter som vokser steder der det ikke har sin naturlig opprinnelse. Dette kan for eksempel forekomme når mennesker importer og planter frø. Det kan også forekomme ved at en art har blitt fraktet over et hav, fjell, eller en elv, eller via fly, tog, eller båt. 

Eksempler på fremmede arter

Brunsneglen er et eksempel på en art som har kommet til oss som blindpassasjer. Til hageeieres store fortvilelse har brunsneglen blitt med import av blant annet grønnsaker, og funnet seg til rette i våre hager. 

Lupiner

Du har kanskje sett de store, fine og lilla blomstene langs veikanten, med navn lupiner? Disse er en fremmed art hvor flere av artene i slekten utgjør stor til svært stor risiko. 

Ikke bare har folk plantet de i egne hager, men vegvesenet har også plantet det langs veier i hele landet. Det var først i 2007 lupinen ble svartelistet, og i 2016 ble det forbudt å kjøpe og plante den.

Frøene til lupin kan være spiredyktige i 50 år, og må derfor følges opp for å bekjempes. Lupin er skadelig for naturen der den vokser, og den kan også være giftig. Dersom barnet ditt har fått i seg over fem belger fra lupin, bør du kontakte Giftinformasjonen på 22591300.

Her kan du se lista som viser fremmede arter i Norge:

Fremmedartslista

Hvorfor er fremmede arter skadelige?

Noen av disse fremmede artene kan gjøre stor skade på vår natur. Miljødirektoratet melder om 1473 fremmede arter hvorav 233 regnes å utgjøre høy eller svært høy risiko. 

Fremmede arter kan gjøre skade ved at de er såpass levedyktige i norsk klima at de utkonkurrerer artene med naturlig opprinnelse. Dette kan være ved at de tar over levestedene deres, spiser dem, eller spiser maten deres.

Fremmede planter, sopper og dyr kan ha en stor evne til å spre seg. Dette kan gjøre at flere arter utryddes og vi vil sitte igjen med færre arter. Vil “Survival of the fittest” koste oss “survival of the forest”?

Hva kan du gjøre?

Det finnes tre måter du kan være med å bekjempe fremmede arter på:

Hindre at nye fremmede arter kommer inn.

1. januar 2016 kom det en lov som gjorde det forbudt å plante en rekke fremmede arter. Til tross for dette finnes det mange planter som ikke er forbudt, selv om de utgjør en risiko for norsk natur. 

Det anbefales derfor at du spør om råd på ditt hagesenter, om gode naturvennlige alternativ. Du kan også sjekke ut om artene står på Fremmedartslista, før du kjøper de.

Bekjempe problemartene som allerede er her

Dersom du har plantet forbudte arter i din hage før 1. januar 2016, er det ikke lovlig pålagt å fjerne dem, men det anbefales likevel. Plantene kan spre seg fra hagen din og ut i vill natur. 

Dersom du har fremmede arter som ikke er ulovlige men fortsatt utgjør svært høy risiko, anbefales det at du fjerner disse også.

Dette gjør du ved å først dra dem opp av bakken. Husk å få med hele roten. Noen planter bør du ta opp før de blomstrer, men dette kan være forskjellig for ulike arter. Vær obs på at enkelte planter er giftige, bruk gode hansker.

Etter du har dratt opp planten må du putte den i en tykk søppelsekk og levere til kommunens avfallsmottak. Den skal her destrueres av varmkompost eller ved forbrenning. Noen planter kan spre seg ved at plantedeler kan slå rot og spire, så pass på å få med alt. 

Melde inn nye fremmede arter

Alle nye fremmede arter bør meldes inn på www.artsobservasjoner.no.

Til toppen