Fire nye fredningsområder for hummer i Larvik

Innhold

Hummerfisket starter søndag 1. oktober. Fiskeridirektoratet har vedtatt å opprette fire nye fredningsområder for hummer i Larvik.

De fire områdene er i indre Larviksfjorden, ved Malmøya, Hetta og Kjørtingen. Hummerfisket her stenges for alle andre redskaper enn håndsnøre, dorg, juksa og snurpenot. 

Områdene vil være synlige i «Fritidsfiskeappen» og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

– Opprettelse av slike fredningsområder for hummer har vist seg å ha god effekt. Havforskningsinstituttet har fulgt med på utviklingen siden 2004, og i områder som har vært stengt for fiske med faststående redskaper (teiner, ruser og garn) ser vi at hummerbestandene vokser og reproduksjonen har tatt seg opp, sier direktør Jon-Erik Henriksen i forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet. 

Forbudet gjelder fra og med 1.oktober.

 

Til toppen