Arve Ståle Olsen AS nytt miljøfyrtårn

Innhold

20. desember fikk Arve Ståle Olsen AS det synlige bevis på at firmaet oppfyller Miljøfyrtårn-kriteriene.

Ordføreren sa i sin tale at bedriften oppfyller kriteriene som er satt innenfor system, arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og estetikk. Bedriften har levert miljørapport, som inneholder mål og tiltak innenfor disse temaene - spesielt viktig er tiltak innenfor områdene transport og avfall, som er vesentlige miljøaspekter i bedriften.

Ellers kan det fremheves at bedriften har et lavt sykefravær, lavt registrert drivstofforbruk pr. mil og ellers har gode rutiner – blant annet for substitusjon (velge de minst miljøbelastende kjemikalier) og gode rutiner for å dokumentere at terrenginngrep ikke er i strid med naturverdier eller kulturminner, eller om det er forurensning i grunnen.

Gratulerer som ny Miljøfyrtårnbedrift!

Miljøfyrtårn Arve Ståle Olsen Web
Til toppen