Tollboden og fiskerhavna

Innhold

Hjertet langs sjøfronten i Larvik.

Fiskerhavna I Gamle Dager

Beliggenheten mellom byens markante høyder med bebyggelse og den flate, åpne fjorden skaper store kontraster i området hvor Tollboden og den gamle fiskerhavna ligger, gjemt under bakken.

Sammen med Østre brygge - forteller dette om byens maritime historie gjennom flere hundre år.

Tollboden

I Byutviklingsprogrammet er det foreslått at kommunen undersøker hva eksterne tilbydere ser for seg av muligheter i bygget og omgivelsene som kan gi økt byliv og kraft til byutviklingen.

I dag er det Larvik Læringssenter som disponerer lokalene som supplement til lokalene de leier i Hammerdalen.

Anbefalte tiltak:

  • Renovere bygg
  • Oppgradere av uteanlegg

Fiskerhavna

Rett øst for Tollboden ligger den historiske fiskerhavna under lokk. I dag er dekket over fiskerhavna dårlig og må skiftes ut.

Larvik kommune ønsker å reetablere fiskerhavna som et hjerte i Strandpromenaden. Dette kan bli et sentrum langs sjøfronten med etablering
av «reketrapper», fiskeutsalg, båtliv og nærhet til sjøen.

Anbefalte tiltak:

  • Reetablere fiskerhavna
  • Rive betongdekk/åpne opp vannflate
Tollboden Og Fiskerhavna I Gamle Dager
Til toppen