Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Larvik

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Larvik

• Hverdager kl. 8.00 – 20.00

• Lørdager kl. 8.00 – 18.00

• Søndager og helligdager - ikke ølsalg

• Onsdag før skjærtorsdag kl. 8.00 – 18.00

• Påskeaften kl. 8.00 – 16.00

• Dagen før 1.mai – ordinære salgstider

• 1.mai – ikke ølsalg

• Dagen før 17.mai – ordinære salgstider

• 17.mai – ikke ølsalg

• Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 8.00 – 20.00

• Pinseaften kl. 8.00 – 16.00

• Julaften kl. 8.00- 16.00

• Nyttårsaften kl. 8.00 – 16.00

• Valgdagen kl. 8.00 – 20.00 (ikke søndager)

Forskrift om salgs– og skjenketid for alkoholholdig drikk og åpningstid for serveringssteder, Larvik kommune.

Til toppen