Kunnskaps- og etablererprøven

Innhold

Det stilles krav til personer som søker om serverings- eller skjenkebevilling.

For å få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet, jf. serveringsloven § 5.

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling må styrer og stedfortreder for bevillingen ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

Daglig leder må ha fylt 18 år for å kunne godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen, og styrer/stedfortreder må ha fylt 20 år for å kunne godkjennes som ansvarlige for skjenkebevilling, men prøvene kan avlegges før fylte 18/20 år.

Påmelding og betaling

Alle som ønsker å gjennomføre prøven må være forhåndspåmeldt, gebyr for å avlegge prøven hos Larvik kommune er p.t. 400 kroner.  Gebyret betales i forbindelse med påmelding.

Prøvene avholdes i 1. etasje i Feyers gate 7, 3256 Larvik. Det er også mulighet for å avlegge prøver på Sentralen i Svarstad, Lågaveien 37, 3275 Svarstad.

Påmelding kunnskaps- og etablererprøven

Så snart vi har mottatt påmelding, tar vi kontakt på e-post for å avtale tid. Husk å sjekke søppelpost!

Gjennomføring av prøvene

Du kan ta prøvene i Larvik kommune eller i en annen kommune.

  • Vi tilbyr prøver tirsdager og onsdager. I Svarstad kan det på forespørsel være mulighet for å avlegge prøver på andre ukedager.
  • Møt opp 10. minutter før prøven starter. Henvend deg i resepsjon for å få utdelt brukernavn og passord.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde eller nasjonalt identitetskort).
  • Det koster 400 kroner. Du betaler når du melder deg på.
  • Du får ikke pengene tilbake hvis du ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.
  • Begge prøvene er flervalgsprøver. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig.
  • Prøvene avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ta med tolk.

Etablererprøven

Etablererprøven består av 50 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 40 spørsmål for å bestå. Maksimalt tidsbruk er 90 minutter. Det er ikke anledning til å bruke ordbok. Det er lov å ha med lovsamling (Norges lover).

Kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven består av 30 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 24 spørsmål for å bestå. Det er en egen prøve for salgsbevilling og en egen prøve for skjenkebevilling. Maksimal tidsbruk er 60 minutter. Det er lov å ta med ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dersom du har dysleksi, er svaksynt eller har andre utfordringer kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest.

Pensum

Det er utarbeidet eget læremateriell for forberedelse til prøvene. Dette kan bestilles hos vinn.no.

Pensum for etablererprøven er lovgivning av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Dette knytter seg spesielt til hvilken lovgivning man må forholde seg til som næringsdrivende, herunder skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og lignende. Pensum for kunnskapsprøven er alkoholloven og alkoholforskriften.

Utsendelse av prøvebevis

Alle som består prøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset sendes til Altinn.

Til toppen