Kunnskaps- og etablererprøven

Innhold

Det stilles krav til personer som søker om serverings- eller skjenkebevilling.

For å få serveringsbevilling må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet, jf. serveringsloven § 5.

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling må styrer og stedfortreder for bevillingen ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivning, jf. alkoholloven § 1-7c tredje ledd.

Gjennomføring av prøvene

Du kan ta prøvene i Larvik kommune eller i en annen kommune. Begge prøvene er flervalgsprøver. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig.

Etablererprøven

Etablererprøven består av 50 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 40 spørsmål for å bestå. Maksimalt tidsbruk:  90 minutter.

Kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven består av 30 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 24 spørsmål for å bestå.

Det er en egen prøve for salgsbevilling og en egen prøve for skjenkebevilling.

Maksimal tidsbruk: 60 minutter.

Dersom du har dysleksi, er svaksynt eller har andre utfordringer kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest.

Daglig leder må ha fylt 18 år for å kunne godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen, og styrer/stedfortreder må ha fylt 20 år for å kunne godkjennes som ansvarlige for skjenkebevilling, men prøvene kan avlegges før fylte 18/20 år.

Påmelding og betaling

Alle som ønsker å gjennomføre prøven må være forhåndspåmeldt, gebyr for å avlegge prøven hos Larvik kommune er p.t. 400 kroner.  Gebyret betales i forbindelse med påmelding.

Påmelding kunnskaps- og etablererprøven

Prøven holdes i Feyers gate 7. Så snart vi har mottatt påmelding, tar vi kontakt for å avtale tid.

Pensum

Det er utarbeidet eget læremateriell for forberedelse til prøvene.  Dette kan bestilles hos vinn.no.

Pensum for etablererprøven er lovgivning av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Dette knytter seg spesielt til hvilken lovgivning man må forholde seg til som næringsdrivende, herunder skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen o l. Pensum for kunnskapsprøven er alkoholloven og alkoholforskriften.

Til toppen