Gratis veiledning

Innhold

Gratis veiledning for dere som jobber med salg og skjenking av alkohol.

Larvik kommune ønsker å være en trygg kommune, med ansvarlig drift av serverings- og skjenkesteder. Godt samarbeid med bransjen er viktig for å få til dette. Vi ønsker derfor dialog med dere som jobber med salg og skjenking av alkohol, og tilbyr gratis veiledning og opplæring innen alkoholloven og alkoholforskriften.

Vi kommer gjerne ut til salgs- eller skjenkestedet deres, enten på et personalmøte eller på et møte med ledelsen, for en gjennomgang av ulike temaer og problemstillinger innenfor regelverket. Vi kan også avtale møter her hos oss.

Kurs

Kommunen arrangerer også faste kurs i ansvarlig alkoholhåndtering to ganger i året (juni og november/desember), samt kurs i reklameforbudet i alkoholloven hver høst.

Kontakt

Ta kontakt med Virksomhet Samfunnskontakt på telefon 33 17 10 00 eller postmottak@larvik.kommune.no.

Til toppen