Næring - hvem svarer på hva?

Oversikt over hvem du kan kontakte.

 • Dag Trygve Enden, leder
  dag.trygve.enden@larvik.kommune.no, telefon 91350933

 

 • Vilde Bergan, næringsrådgiver
  vilde.bergan@larvik.kommune.no, telefon 97563534

 

 • Elisabeth Reffhaug, næringsrådgiver og daglig leder Colab
  elisabeth.reffhaug@larvik.kommune.no, telefon 41352169

 

 • Lasse Krogstad, rådgiver - vilt- og utmarksforvaltning, fallvilt, jegerprøven.
  lasse.krogstad@larvik.kommune.no, telefon 48400627

 

 • Lars Gladhaug, skogbrukssjef – skogfond, landbruksveier, egenerklæringer, boplikt.
  lars.gladhaug@larvik.kommune.no, telefon 41222631

 

 • Sondre Kasin Mathisen, rådgiver - jordbrukssaker, SMIL, drenering, vannforvaltning.
  sondre.kasin.mathisen@larvik.kommune.no, telefon 93847825

 

 • Camilla Vaaden, rådgiver – jordbrukssaker og tilskudd, næringsutvikling, UKL.
  camilla.vaaden@larvik.kommune.no, telefon 98472462

 

 • Sondre Næss Enge, rådgiver vikariat - lovsaker (konsesjon, deling, driveplikt, byggesaker i LNF). sondre.nass.enge@larvik.kommune.no, telefon 47764320

 

 • Monica Berg Mortensen, rådgiver (i permisjon til april 2025) - jordbrukssaker og tilskudd. monica.berg.mortensen@larvik.kommune.no
Til toppen