Næring - hvem svarer på hva?

Oversikt over hvem du kan kontakte.

 • Dag Trygve Enden, leder
  dag.trygve.enden@larvik.kommune.no, telefon 91350933

 • Jørgen Johansen, næringsrådgiver
  jorgen.johansen@larvik.kommune.no, telefon 92812994

 • Tobias Espolin Rosenberg, kontaktperson Colab
  tobias.espolin.rosenberg@larvik.kommune.no, telefon 48424405

 • Lasse Krogstad, rådgiver - vilt- og utmarksforvaltning, fallvilt, jegerprøven.
  lasse.krogstad@larvik.kommune.no, telefon 48400627

 • Lars Gladhaug, skogbrukssjef – skogfond, landbruksveier, egenerklæringer, boplikt.
  lars.gladhaug@larvik.kommune.no, telefon 41222631

 • Marit Grimsrud, rådgiver – tilskudd jordbruk og vannforvaltning.
  marit.grimsrud@larvik.kommune.no, telefon 98231699

 • Johanne Dolven, rådgiver – jordbrukssaker, tilskudd og næringsutvikling i landbruket.
  johanne.dolven@larvik.kommune.no, telefon 98231672

 • Monica Berg Mortensen, rådgiver - jordbrukssaker og tilskudd.
  monica.berg.mortensen@larvik.kommune.no, telefon 99290552
Til toppen