Veterinærvakt

Innhold

Primær veterinærvakt tar seg av alle typer henvendelser, men dekker hovedsakelig produksjonsdyr og hest (store dyr).

Veterinærvakt Larvik

  • Telefon 33 18 02 00
  • Anne Hege Hunskaar Tajet telefon 48 10 09 21
  • Guri Haarr telefon 91 17 89 70
  • Per Arne Brandsæter telefon 41 02 73 74

Veterinærvakt Sandefjord

  • Telefon 33 47 09 00
  • Ingun Bjerke telefon 41 64 90 30
  • Per Arne Brandsæter telefon 41 02 73 74

Veterinærvakts plikter

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakt i avtalen:

Deltaker i veterinærvakt som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse
Til toppen