Tilskudd og lån til investeringer i landbruket (Bygdeutvikling)

Innhold

Innovasjon Norge innvilger tilskudd og lån til prioriterte investeringer i landbruket. Det kan også innvilges tilskudd til idéavklaring av prosjekter. Både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring på landbrukseiendommer faller innunder ordningen. Prioriteringer varierer fra år til år og i de ulike delene av landet. Se oppdatert informasjon om gjeldene prioriteringer på Innovasjon Norges sider.

Innovasjon Norge har begrenset med midler, og søknader behandles fortløpende, så det kan være lurt å søke tidlig på året.

Gå til Innovasjon Norges side om landbruk

Kontakt

Ta kontakt med virksomhet Næring og ressursforvaltning før du søker. Vi kan være behjelpelige både i tankeprosessen og søknadsprosessen. Kommunen skal også skrive en uttalelse til prosjektet før søknaden sendes inn til Innovasjon Norge. I en del prosjekter er det også ønskelig med en befaring før behandling av søknaden. 

Kontaktperson E-post Telefon
Johanne Dolven, rådgiver landbruk johanne.dolven@larvik.kommune.no 98 23 16 72
Elisabeth Reffhaug, kontaktperson Colab elisabeth.reffhaug@larvik.kommune.no 41 35 21 69

 

Til toppen