Produksjonstilskudd i jordbruket

Innhold

Formål

Registrering og kontroll av oppgaver over arealbruk og husdyrproduksjon som grunnlag for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i jordbruket.

Slik søker du

Du må i utgangspunktet være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å kunne søke om produksjonstilskudd. I tillegg må foretaket drive innenfor reglene for det som er definert som vanlig jordbruksproduksjon.

Nye søkere må være registrert i landbruksregisteret før de kan søke. Ta kontakt med landbrukskontoret for å bli registrert.

Søknaden sendes elektronisk via Altinn. Du behøver MinID (pinkoder) eller BankID (kodebrikke)/BankID på mobil for å logge inn. Når du er inne i søknadsskjema i Altinn kan du trykke på spørsmålstegnene underveis for å få informasjon om hva som skal fylles ut i de ulike delene av søknaden. Du kan mellomlagre søknaden som kladd underveis, men husk å trykke send inn før søknadsfristen. Når søknaden er innsendt, vil du få en e-post med kvittering for innsendt søknad fra Landbruksdirektoratet.

Gå direkte til søknadsskjema

Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte virksomhet Næring og ressursforvaltning. Vi kan være behjelpelig med utfylling av skjema. Husk kodebrikke for bankID til pålogging hvis du ikke har BankID på mobil. Det finnes også gode veiledningssider på Landbruksdirektoratets hjemmesider (se lenke på bunn av denne siden). 

Det er arealene som ligger i det oppdaterte gårdskartet som legges til grunn for arealene som kan godkjennes i søknaden. I søknadsskjema kan du trykke på «kart» for å komme direkte inn i gårdskartet. Du kan også gå inn på gårdskartet på hjemmesiden til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og søke opp egne og leide eiendommer med gårds- og bruksnummer. Her kan du også måle opp arealer med kartverktøyet hvis du leier deler av et jordbruksareal.

Gårdskart

Husk at også arealer som ikke drives skal registreres under «Jordbruksareal ute av drift», kode 292 eller 293 i søknadsskjemaet.

Frister

Del 1 (for deg med husdyr):

  • 1. mars: Søknadsomgang for del 1 åpner (for deg som har husdyr) og telledato for søknadsomgangen.
  • 15. mars: søknadsfrist del 1.
  • 29. mars: frist for å endre opplysninger i innsendt søknad del 1.

Del 2 (for alle som driver «vanlig jordbruksproduksjon):

  • 1. oktober: Søknadsomgangen for del 2 åpner (hovedomgangen, for alle som driver vanlig jordbruksproduksjon og honningproduksjon) og telledato for søknadsomgangen.
  • 15. oktober: Søknadsfrist del 2.
  • 29. oktober: Frist for å endre opplysninger i innsendt søknad del 2.
  • 10. januar: Frist for å etterregistrere opplysninger om avløserutgifter, dyr inn fra beitet etter 15. oktober og solgte livdyr av kylling og kalkun mellom 16. oktober og 31. desember, samt frukt, bær og veksthusgrønnsaker omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter fristen, med da trekkes det 1000 kr per dag etter søknadsfristen. Søknader innsendt mer enn 14 dager etter fristen avvises. 

Utbetaling

Tilskuddet utbetales samlet for del 1 og del 2 i februar påfølgende år. Utbetaling skjer til kontonummeret som er registrert hos Landbruksdirektoratet. Endring av bankkontonummer for bruk ved utbetaling av tilskuddet bør gjøres elektronisk av søker selv. Endring etter levert søknad kan gjøres i eget skjema hos Altinn. 

Endring av kontonummer i Altinn

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket om produksjonstilskudd. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaksbrevet. Klage sendes til kommunen, og behandles av Statsforvalterens landbruksavdeling, hvis kommunen ikke tar klagen til følge. 

Kontakt

Spørsmål om produksjonstilskudd eller søknadsskjema kan rettes til 

Kontaktperson E-post Telefon
Sondre Kasin Mathisen sondre.kasin.mathisen@larvik.kommune.no 93 84 78 25
Camilla Vaaden camilla.vaaden@larvik.kommune.no 98 47 24 62

 

Til toppen