Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Innhold

Alle som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd for miljøtiltak som utføres i henhold til gjeldende veileder.

Tilskuddsordningen er delt i to: Tiltak mot forurensning og Tiltak innen kulturlandskap. Vær oppmerksom på at noen av tiltaka må etableres i forbindelse med våronna. Fylkesmannen gir hvert år ut en veileder til de regionale miljøtiltakene man kan søke tilskudd til i Vestfold.

Veilederen finner du her.

Fylkesmannen i Vestfold har ei egen side om ordningen.

Slik søker du

Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk i Altinn. Tiltakene tegnes inn i kart i søknadennår du er inne i Altinn. Landbrukskontoret kan gi veiledning i forbindelse med søknaden. Du finner også grundig veiledning til utfylling av søknad her.

Søknadsskjema Altinn

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mulig å søke inntil 20 dager etter fristen har utløpt, men da trekkes tilskuddet med 1000 kr per virkedag over fristen. Søknadsomgangen for 2018 åpnet 1. august.

Søk her

Saksbehandling

Søknadene behandles etter at søknadsfristen utløper, og felles utbetaling skjer i februar/mars påfølgende år.

Klage

Fylkesmannen er klageinstans. En eventuell klage sendes kommunen, som tar stilling til klagen, og eventuelt videresender den til behandling hos fylkesmannen. 

Kontakt

Marit Grimsrud, tlf.: 33 17 12 73

Johanne Bratfoss Sørensen, tlf.: 33 17 12 71

e-post: landbrukskontoret@larvik.kommune.no

Til toppen