Erstatning for avlingssvikt

Innhold

Om ordningen

Formålet med ordningen er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold som omfattes av ordningen kan være tørke, store nedbørmengder, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold, overvintringsskader, frostskader m.m.

For 2020 og 2021 dekker også ordningen tapt avling som følge av manglende arbeidskraft forårsaket av koronarestriksjoner. 

Kriterier for erstatning

Samlet avling må være mindre enn 70 % av normalårsavling før det blir gitt erstatning. Det beregnes 30 % egenandel. 

Meld fra umiddelbart

I søknaden er det svært viktig at du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. I tillegg til å framlegge god dokumentasjon skal du gi melding til kommunen om skaden umiddelbart hvis du mistenker at det blir vesentlig redusert avling, slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer.

Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september. 

Kravet om å melde ifra til kommunen gjelder uavhengig av søknadsfristen 31. oktober. 

Ved avlingstap som skyldes manglende arbeidskraft må du også melde fra. Kommunen skal ut å kontrollere alle arealer som ikke er høstet. 

Søknad og saksbehandling

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt (under 70 % av normalavling) kan søke om erstatning. 

Søknader attesteres av kommunen, og saksbehandling foretas hos Statsforvalteren. Landbruksdirektoratet er klageinstans. 

Gå direkte til søknadsskjema

Frister

Erstatning for avlingssvikt i plante- og honningproduksjon og erstatning for tap grunnet manglende arbeidskraft som følge av koronarestriksjoner:
31. oktober. Søk før denne tid selv om du ikke er ferdig med innhøsting! (Skriv inn forventet avling i søknaden, så kan det korrigeres i ettertid). 

Kontakt

Kommunen ved virksomhet Næring og ressursforvaltning tar i mot henvendelser og gir veiledning. 

Kontaktperson E-post Telefon
Johanne Dolven johanne.dolven@larvik.kommune.no 98 23 16 72
Til toppen