Kommunens rutiner for innkjøp

Innhold

Rammeavtaler

Kommunen har rammeavtaler som dekker mange typer varekjøp og tjenester.
Kommunen er forpliktet til å følge disse rammeavtalene.

Kommunens rammeavtaler finner du her. 

Det er flere områder som kommunen ikke har rammeavtaler på. Det kan være flere grunner til dette, men ofte er det totale innkjøpet lite eller behovet så forskjellig at kommunen ikke har funnet det riktig å ha en rammeavtale.

Nye anskaffer – Kjøp av varer og tjenester

Anskaffelser over kr. 100.000 ekskl. mva skal rapporteres internt og det skal lages en konkurranse. Anskaffelsens verdi bestemmer hvor omfattende konkurransen vil bli.

Anskaffelser under kr. 100.000 gjennomføres av virksomheten selv. Det skal gjennomføres en konkurranse, men dette kan gjøres ved at man kontakter/sender en mail til flere alternative tilbydere. Alle anskaffelser skal dokumenteres i kommunens arkivsystem.

Doffin

Alle anskaffelser varer og tjenester over kr. 1.100.000 (ekskl. mva.) legges i utgangspunktet ut på DOFFIN.

Beløpsgrenser og regler finner du beskrevet i forskrift om lov om offentlige anskaffelser.

Oversikt over Larvik kommunes anskaffelser på Doffin

Kontakt

  • Torstein Åkra Innkjøpsleder
  • Sigmund Ulnes Innkjøpsrådgiver
Til toppen