Bestillerkort

Innhold

Ansatte i Larvik kommune skal legitimere seg for leverandører og butikker.

Mål

  • Sikre at ansatte i Larvik kommune kan legitimere seg overfor leverandører og butikker
  • Sikre at leverandører vet at personen har fullmakt til å handle på vegne av kommunen
  • Sikre at korrekt bestillernummer påføres faktura

Rutine

Virksomhetsleder skal gi fullmakt til hver enkelt ansatt som skal ha bestillernummer. 

De ansatte som får fullmakt skal da få et bestillerkort. 

Bestillerkort

Det er to alternative bestillerkort: 

  • Adgangskort med påført bestillernummer.
  • Bestillerkort uten adgang til bygninger. (utformet likt som adgangskortene)

Kontakt

  • Øivind Sørum Innkjøpsrådgiver
  • Torstein Åkra Innkjøpsleder
Til toppen