Colab - Huset for nyskaping

Innhold

Colab er et arbeidsfellesskap for mennesker og selskaper, som ønsker å satse på egne prosjekter.

Tilbudet retter seg mot frilansere, oppstartsselskaper og etablerte bedrifter som søker et profesjonelt miljø, ny kunnskap og styrket kompetanse.

Ved å samle innvovasjonstilbud, utviklermiljø og arrangementer på ett sted, skal Colab fungere som "Huset for nyskaping" i Larvik.

På Colab kan du

  • Få tilgang til lokaler og fasiliteter, og bli en del av et spennende coworkingmiljø
  • Møte ressurser og nettverk som kan hjelpe deg å videreutvikle din virksomhet
  • Delta i innovasjon og utviklingsprogram for å øke vekst og utvikling

Bakgrunn

Colab ble etablert i samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Colab skal bidra til å fremme innovasjon og vekst i næringslivet i Larvik ved å organisere og drifte innovasjon og veksttilbud med et særlig fokus på nyetableringer, og knoppskyting hos eksisterende bedrifter.

Colab skal jobbe for at det etableres flere vekstbedrifter i Larvik, at flere av disse lykkes og videre bidra til å bygge en sterkere kultur for nyskaping, innovasjon og næringsvekst i Larvik.

Colab er til for sine medlemmer og skal derfor drives av reell brukermedvirkning.

Til toppen