Vil ha nasjonalt senter for yrkesfag til Larvik

Innhold

– Larvik har de beste forutsetningene for yrkesfag. En riktig og viktig satsing, sier ordfører Erik Bringedal om arbeidet med å få et nasjonalt senter for yrkesfag til kommunen.

Yrkesfagelever Ved Thor Heyerdahl Videregående

Regjeringen vedtok å styrke satsingen på yrkesfag i Hurdalsplattformen som ble lagt fram i fjor høst. Et hovedtiltak er å etablere et nasjonalt senter for yrkesfag.

Senteret skal bidra til å utvikle innholdet i fremtidens yrkesfagutdanninger og arbeide på tvers av institusjoner og forvaltningsnivå. Senteret skal være relevant for alle bransjer, fra bygg- og anlegg, restaurant og matfag til helse- og oppvekst, design og interiør, frisør og medieproduksjon, i tillegg til en rekke andre praktiske skoleløp.

Vi har lenge sett behov for en tverrfaglig og selvstendig utvikling av yrkesfagene. I tillegg til å gi arbeidskraft vi sårt trenger til både offentlig og privat sektor, vil en økt satsing på yrkesfag vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer som utenforskap og frafall i skolen, forteller ordfører Erik Bringedal.


Samarbeid og tett dialog

Larvik kommune jobber sammen med Thor Heyerdahl videregående skole, iFokus og iVekst om et senter i Larvik. Kommunen har også hatt tett dialog med fylkeskommunen og NAV.

Her i Larvik har vi lang og god erfaring med å levere gode løsninger i samarbeid med andre aktører, både innen arbeidet med yrkesfag og i andre sammenhenger sier en engasjert ordfører. Nå håper vi å kunne bidra til å levere en nasjonalt viktig satsning sammen med alle involverte parter. Vi er topp motiverte og gleder oss til fortsettelsen, avslutter Bringedal.

Ordfører Erik Bringedal har bedt Kunnskapsdepartementet, som jobber med opprettelsen av senteret, om et møte for å presentere Larvik som lokasjon for senteret.

Hovedargumenter for å velge Larvik

  • Dette er hovedargumentene for å få et nasjonalt senter for yrkesfag til Larvik:
  • Et senter i Larvik vil være lett tilgjengelig for ulike fagmiljøer og store industriclustere/nettverksorganisasjoner, i inn og utland. Ved at senteret ikke er er tilknyttet et spesielt miljø sikrer vi at det kan operere og oppfattes som selvstendig.
  • Et senter i Larvik har tilgang på landets nest største videregående skole med over 600 yrkesfagelever. I tillegg finnes det en rekke andre arenaer for yrkesfaglig opplæring både lokalt og i regionen. En unik mulighet til å teste ut nye yrkesfaglige utdanningsretninger og metoder.
  • Et nasjonalt senter for yrkesfag skal arbeide med forskning, nytenking og praktisk arbeid. Få symboliserer dette sterkere enn Thor Heyerdahl. I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Heyerdahl instituttet har Larvik i lang tid jobbet med utviklingen av et Thor Heyerdahl-senter. Senteret skal ta utgangspunkt i Heyerdahls verdier og perspektiver.
  • Larvik har flere egnede områder og lokaler som er klare for å kunne huse et slikt senter. Her vil man ta kunne ta hensyn til senterets behov og ønsker og tilrettelegge på dets premisser.
Besøk På Thor Heyerdahl Videregående Skole
Til toppen