Vi er Norges ledende beredskapsregion!

Vestfold og Telemark har landets største og mest fremtidsrettede samfunnssikkerhets- og beredskapsmiljø utenfor Oslo.

Nå skal kompetansemiljøet styrkes for å skape fremtidige arbeidsplasser.

Rune Hogsnes (1).jpg

Vestfold og Telemark har sterk kompetanse og etablert struktur for samhandling, og vil spille en viktig rolle for å møte nasjonale utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det er en av konklusjonene fra en fersk kartlegging av relevante virksomheter og fagmiljøer i regionen.

- Vestfold og Telemark har mange offentlige, private og frivillige kompetansemiljøer innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kartleggingen bekrefter at miljøet er stort, relevant og voksende.  Vestfold og Telemark har kompetansen og infrastrukturen for å møte fremtidens behov. Det gir vår region spennende muligheter og dem skal vi gripe, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold.

Det er konsulentselskapet BDO AS som har gjennomført kartleggingen og analysen, på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune.

oversikt over virksomheter i Blålysregionen.png

Region med unik posisjon 
I årene fremover vil god samhandling mellom ulike virksomheter stå sentralt i beredskapsarbeidet. Kartleggingen viser at Vestfold og Telemark er en beredskapsregion med en unik posisjon nasjonalt med mange faglig sterke beredskapsmiljøer.

- Vestfold og Telemark har det største og mest fremtidsrettede beredskapsmiljøet utenfor Oslo, og dette gir oss unike muligheter om vi får til samarbeid og satser helhetlig. Vi i Vestfold er opptatt av å sikre etablerte arbeidsplasser og legge til rette for nye. Da er det helt naturlig å styrke dette fagmiljøet, sier Rune Hogsnes.

I Vestfold og Telemark finnes flere nasjonale aktører, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverkets beredskapsavdeling i Horten og Utrykningspolitiet og Politihøgskolen i Stavern. Regionen har en rekke private aktører med avgjørende kompetanse, som verdensledende produsenter av teknologi. Det er også mange kompetansemiljøer innenfor naturkatastrofer, IKT-sikkerhet, CBRNE-beredskap, krisehåndtering og sivil-militært samarbeid i regionen.

Møter fremtidens behov
Vestfold fylkeskommune ønsker sammen med flere samarbeidspartnere å styrke kompetansemiljøet innen samfunnssikkerhet og beredskap gjennom et strategisk arbeid fremover.

- Kartleggingen har bekreftet at Vestfold og Telemark er en ledende region innen samfunnssikkerhet og beredskap. Sammen med kommunene skal vi nå tilrettelegge for en større satsning på dette miljøet, for å utnytte de mulighetene det gir vår region. Når man nå vurderer en ny lokalisering av Politihøgskolen, er det naturlig at Larvik er ett av alternativene som utredes, sier Hogsnes.

Den nylig gjennomførte kartleggingen viser at Vestfold og Telemark møter de behovene fremtidens politiutdanning vil ha. Regionen har infrastruktur for trening og utdanning, rekrutteringsmuligheter og kompetansemiljøene fremtidens utdanning krever et samarbeid med.

Les en oppsummering av kartleggingen i Vestfold og Telemark

Vi har kompetansen.jpg
Untitled design (10).png
Til toppen