Til Brussel for å dele erfaringer

Innhold

Innkjøpsleder Torstein Åkra er invitert til Brussel for å dele Larvik kommunes erfaring rundt markedsdialog.

EU har en pågående studie om deling av gode erfaring innen offentlige anskaffelser - «Public Procurement Good Practice Sharing».

Larvik deltar allerede i et annet EU prosjekt - Urban Agenda om offentlig anskaffelser. Her har Larvik promotert den norske modellen med innkjøpssamarbeid. Det arbeides nå aktivt i dette EU-prosjektet for å lage en veileder for å hvordan å lage slike innkjøpssamarbeid og etablere konkrete samarbeid i en testperiode.

Som følge av Larviks bidrag har vi nå blitt invitert til å dele våre erfaringer om «Prior market consultations» - markedsdialog - i et annet stort EU-prosjekt.

Larvik kommune har en egen plan for markedsdialog «Innovasjon og leverandørutvikling» og har svært god erfaring med involvering av leverandørmarkedet.

Innkjøpsleder Torstein Åkra skal holde Larvik sitt innlegg i morgen i Brussel med tittelen: «Norway - Prior market consultations: How can it help provide better services to citizens»

Seminaret har fått stor oppmerksomhet og vi er stolte over at EU ber Larvik om å dele sine erfaringer, og ønsker Torstein lykke til i morgen.

Agenda for hele samlingen. 

Til toppen