Sterk befolkningsvekst i Larvik kommune

SSB har publisert tallene for befolkningsutviklingen for 3. kvartal 2021. Tallene viser en befolkningsvekst på 188 personer, den sterkeste veksten i Larvik på mange år.

Sammenlignet med de andre kommunene i regionen har Larvik den nest høyeste realveksten, kun slått av Sandefjord (200 personer). Prosentvis har Larvik den klart største veksten dette kvartalet. 

Det som også er gledelig er at veksten i all hovedsak skyldes innenlandsk tilflytting, samt et fødselsoverskudd på 24 personer.

Image (3)

Ser vi på den samlede utviklingen så langt i år er en vekst på 269 personer den nest høyeste veksten de siste ti årene. Det var kun i 2015 at befolkningsveksten var sterkere etter 3. kvartal. (274 personer).

I forhold til SSBs prognoser for folkeutviklingen (publisert i 2020) har Larvik nå passert det nivået SSB forventet at vi ville nå i 2027 (47.727 - basert på middels nasjonal vekst).

Image (4)
Til toppen