Skiltregler for næringsdrivende i Stavern og Larvik by

Innhold

Vi minner grunneier og næringsdrivende på skiltreglene beskrevet i kommunedelplanen for Stavern. "Frittstående skilt uten direkte tilknytning (maks avstand 4m) til virksomheten tillates ikke i sentrumssonen." De samme regler gjelder for Larvik by.

Sommeren er i anmarsj og mange aktører i sentrum ønsker naturligvis å påkalle publikums oppmerksomhet. Til tider blir det trangt om plassen, og bybildet blir i verste fall rotete. 

Derfor vedtok kommunestyret i 2021 følgende bestemmelse i kommunedelplan for Stavern by, § 2-9 nr 7:

«Frittstående skilt uten direkte tilknytning (maks avstand 4m) til virksomheten tillates ikke i sentrumssonen».

Vi ønsker å minne om denne regelen nå som sommersesongen er her. Informasjonsbrev er sendt ut til næringsdrivende og/eller grunneier i Stavern sentrum.

Kommunedelplan for Stavern by 

Kommunedelplan for Stavern by 2021 - 2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST-sak 137/21. Plankartet er rettsgyldig fra 06.10.21.Det er blitt gjennomført en tilleggshøring av enkelte bestemmelser. Disse ble vedtatt 15.06.22 jf. KST-sak 094/22.  

Utklipp av sentrumssonen i Stavern hentet fra kommunekart.com
Utklipp av sentrumssonen i Stavern hentet fra kommunekart.com

Kontakt

  • Thor Håkon Lindstad Tilsynsjurist
Til toppen