Regjeringen ofrer Vestfoldbanen i InterCity-satsningen

Innhold

Regjeringen prioriterer ikke Vestfoldbanen sør for Tønsberg i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025 til 2036. Larviks ordfører Birgitte Gulla Løken betegner avgjørelsen som et svik mot hele regionen og er forbløffet over nedprioriteringen av et av landets største togmarkeder. 

Ordfører Birgitte Gulla Løken Ved Jernbanestasjonen I Larvik 8
Larvik-ordfører Birgitte Gulla Løken betegner Nasjonal transportplan for 2025 til 2036 som et svik mot byen og hele Vestfold-regionen.

– Vi er til de grader satt på sidelinjen. Det er både skuffende og uforståelig, med tanke på at Vestfoldbanen er et av de viktigste områdene for jernbanen på utsiden av det sentrale Oslo-området. Jeg vil gå så langt som å kalle avgjørelsen et svik mot hele regionen, sier Gulla Løken. 

Ignorerer et av landets største togmarkeder

Søndre Vestfold og Grenland er et av landets mest befolkningstette områder, med flere innbyggere enn storbyer som Stavanger og Trondheim. Stasjonene sør for Tønsberg har over 2,3 millioner reisende i året. 

Bane NORs beregninger fra 2019 viser at det er omtrent like mange togpassasjerer på Vestfoldbanen sør for Tønsberg som på hele Østfoldbanen til sammen. 

Likevel velger regjeringen å legge  InterCity satsingen på Vestfoldbanen død i sitt forslag til ny transportplan: det vil kun være dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, mens traséen fra Tønsberg til Skien må klare seg med dagens løsning. 

– Vestfoldbanen vil med dette ikke fungere som et effektivt og konkurransedyktig alternativ mellom byene i regionen og inn til Oslo, påpeker Gulla Løken. 

Ordfører Birgitte Gulla Løken Ved Jernbanestasjonen I Larvik 6
Det blir ikke dobbeltspor mellom Tønsberg og Skien. Larvik må klare seg med samme trasé som har ligget der siden 1881.

Hindrer det grønne skiftet

En konsekvens av nedprioriteringen av Vestfoldbanen vil bli økt bilbruk, noe som strider mot målet om nullvekst i biltrafikken. 

– Manglende investeringer i jernbanen sør for Tønsberg gjør at innbyggerne i regionen ikke får et konkurransedyktig alternativ til bilen. Byene i regionen opplever allerede i dag stort press på trafikksystemet, og en videre nedprioritering av jernbanen vil føre til økt behov for store vei-investeringer i byområdene. I tillegg ligger  to av landets største havner - Larvik havn og Grenland havn - langs denne strekningen. Regjeringens avgjørelse legger ikke til rette for det grønne skiftet og mer miljøvennlig transport, snarere tvert imot, sier Gulla Løken. 

En løsning som ikke er utredet

I over ti år har jerbanevirksomhetene sagt at det er nødvendig med dobbeltspor gjennom Larvik og Sandefjord for å realisere målet om to tog i timen til Skien. Alternativer til dobbeltspor har derfor ikke blitt utredet tilstrekkelig - heller ikke en økning av trafikken på dagens trasé. 

– Regjeringens løfter om økt punktlighet mangler troverdighet så lenge den skal innfris på en utdatert jernbane som følger det samme traseen som den har gjort siden 1881. Jernbanedirektoratet har selv betegnet løsningen som nå er foreslått som lite robust. 

Ordfører Birgitte Gulla Løken Ved Jernbanestasjonen I Larvik 3
Bane NOR bruker i dag store områder av Indre havn til sporadisk lagring av driftsmateriell og togvogner.

Staten må ta ansvar 

Et tema som har blitt borte i jernbanedebatten er at dagens jernbaneløsning har en sterk negativ innvirkning på byutvikling og trafikkavvikling, og i tillegg er sterkt belastende for lokalmiljøet. 

Senest sist helg oppsto nok et uhell under jernbanebrua på Torstrand i Larvik, der en lastebil kjørte seg fast og sørget for å stanse all togtrafikk en periode. Gulla Løken er tydelig på at staten nå må komme på banen for å rydde opp etter seg. 

Larvik-ordføreren stusser over at regjeringen kan gå bort fra løftene om dobbeltspor på hele Vestfoldbanen, uten å sette av midler til å utrede løsningen de nå foreslår.

– Dagens løsning har store negative konsekvenser for lokalmiljø, by- og næringsutvikling og miljø. Vi har Norges farligste plankryssing og store arealer i byens indre havn, kanskje Norges fineste tomt, som benyttes av Bane NOR til sporadisk lagring av driftsmateriell. Så vi har mye å snakke om, avslutter Larviks ordfører. 

Til toppen