Nå kan du få gratis planter til beplantning av elvekanter!

Innhold

Nå kan bønder og andre grunneiere som ønsker å plante på elvekanten få utdelt gratis busker og treplanter. Det er vannområdene i kommunen som har fått innvilget statlig tilskudd til beplantning av kantsoner langs vassdragene.

Dersom du eier/driver en landbrukseiendom kan du i tillegg til gratis planter få tilskudd fra kommunens SMIL-ordning til å gjennomføre selve utplantingen. 

Du kan velge noen av treslagene fra tabellen nedenfor, eller foreslå andre arter. Du kan vurdere å kombinere utplantingen med andre erosjonsdempende metoder, som f.eks. bruk av kokosnett eller matter konstruert av levende vier. 


Hvorfor er det så viktig med busker og trær mellom åker og vassdrag?

  • Bedre infiltrasjon gjør at bakken blir tørrere: kantsonene blir mer stabile, reduserer faren for utrasing og hindrer jordtap. 
  • Trerøtter armerer elvekantene og beskytter mot erosjon.
  • Flomvannet renner langsommere: mindre gravende kraft.
  • Fanger opp næringsstoffer og plantevernmidler som ikke bør havne i vassdraget.
  • Gir levested for nyttige insekt (pollinatorer) og beskytter mot vindskader.
  • Gir bedre kår for fisken i vannet ved å skape skygge over vannflaten.

Bekymret for skygge? Velg busker og treslag som ikke blir alt for høye og innfør rutiner med skjøtsel for å begrense høyden.
 
Her er det noen eksempler på arter som vil trives langs din bekk. Du kan også foreslå andre treslag, men det er viktig at de har norsk opphav.

Treslag Egenskaper
Ørevier (Salix aurita) Busk (0,5-2,5 m): lite skygge for jordbruksarealer.
Svartvier (Salix myrsinifolia) Stor busk/lite tre, opptil 15 meter.
Selje (Salix caprea) Opptil 8 meter høyt, bra for pollinerende insekter.
Mandelpil (Salix triandra) Vakker vierart, opptil 5 meter, bra for pollinerende insekter.
Svartor (Alnus glutinosa) Trives naturlig langs vassdrag og binder elvekanten godt. «Bever-bestandig». Kan kaste skygge på åkeren.
Hegg (Prunus padus) Vokser fort, vakre blomster, bra for insekter. Bøyer seg lett utover vannet og åkeren. Kan kaste skygge på åkeren.
Dunbjørk (Betula pubescens) Vakkert tre. Vokser best i den øvre, tørre delen av elvekanten.
Krossved (Viburnum opulus) Busk (2-3 m): lite skygge. Vakre blomster og frukter.
Trollhegg (Frangula alnus) Busk eller lite tre på 2-6 m.
Miguel

Foto: Miguel Segarra Valls.

 

Dersom du synes dette høres interessant ut, ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktperson E-post Telefon
Planter: Miguel Segarra Valls (vannområdekoordinator, Horten-Larvik) Miguel.angel.segarra.valls@tonsberg.kommune.no 94 24 11 80
SMIL: Johanne Dolven Johanne.dolven@larvik.kommune.no 98 23 16 72
SMIL: Monica Berg Mortensen monica.berg.mortensen@larvik.kommune.no 99 29 05 52
Til toppen