Myten om at Politihøgskolen er en "Oslo-utdanning"

I den pågående debatten rundt fremtidig lokalisering av Politihøgskolen, mangler det et viktig moment – det utdannes allerede flere politistudenter på utsiden av Oslo enn i Oslo. Hver tredje politistudent studerer i Stavern i Larvik kommune.

Politistudenter, Larvik 2.jpg

Debattinnlegg av Rune Høiseth (AP), Ordfører i Larvik, Rune Hogsnes (H), Fylkesordfører i Vestfold og Sven Tore Løkslid (AP), Fylkesordfører i Telemark

Det er lett å forstå at mange kommuner ønsker Politihøgskolen velkommen til seg. I Larvik har vi i lang tid vært vertskap for Politihøgskolen, og vi har stor glede av den verdien skolen bringer med seg i form av studenter, arbeidsplasser og fagmiljø.

Landets mest fornøyde politistudenter
Politistudentene i Stavern er landets mest fornøyde, og de kan vise til svært gode faglige resultater. Ved siden av bachelor-utdanningen, er det ca. 1 500 personer som tar etter- og videreutdanning ved studiestedet. Avdelingen i Stavern står for flere fremtidsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og tilfredsstiller NOKUTs krav om 20 prosent førstestillingskompetanse og FoU-aktivitet for høgskoleakkreditering.

Politistudenter, Larvik 1.jpg

Siden starten på 2000-tallet, har fasilitetene midt i Stavern sentrum utviklet seg til å bli et av de sterkeste kompetansemiljøene innen sektoren her i landet. I 2002 flyttet Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) inn. Siden den gang har det nasjonale kurs- og øvingssenteret for hele justissektoren og samarbeidende virksomheter ligget i Stavern.

På området ligger også Utrykningspolitiet (UP), som eneste særorgan plassert på utsiden av Oslo, i tillegg til Norges Brannskole og Sivilforsvaret i Vestfold. Samarbeidende nødetater som brann og helse benytter JKØ til egen opplæring og opplæring sammen med politiet.

Fagmiljøet i Stavern fremstår i dag som et bevis på at det går an å utvikle sterke kompetansemiljøer også ute i regionene, og i denne sammenhengen i Vestfold og Telemark.

Myten om at politiutdanningen er en «Oslo-utdanning»

Allerede i dag utdannes flere politistudenter på utsiden av Oslo enn i Oslo. Over halvparten av politistudentene studerer ved Politihøgskolens avdelinger i Stavern og Bodø. Studiestedet i Stavern har ikke bare har «egne» bachelorstudenter, men benyttes også av Oslo-studentene via leiropphold. De fleste som studerer i Oslo får det meste av sin operative trening i Stavern.

Vi er naturligvis stolte av at hver tredje politistudent utdannes i Stavern, og spørsmålet om ny organisering av politiutdannelsen engasjerer oss i Larvik og i Vestfold og Telemark sterkt.

I Larvik har vi to ferdigregulerte tomtealternativer i tillegg til de eksisterende områdene. Dette gjør at vi kan skreddersy løsninger som passer Politihøgskolens behov. Vi har tatt høyde for alle scenarier man måtte lande på i forhold til en ny organisering av Politihøgskolen. Et godt lokalt samarbeid med eiendomsutviklere sikrer oss muligheten for utbygging i både offentlig og privat regi, og ikke minst med svært kostnadseffektive løsninger.

Ved å videreføre politiutdanningen i Larvik kommune, kan man bygge videre på allerede etablerte tilbud, kompetanse og fagmiljø, fremfor å starte helt fra bunnen av. Vestfold og Telemark står sammen med Larvik kommune om en fremtidsrettet løsning for ny politihøgskole her i vårt distrikt.

Untitled design (17).jpg

Larvik ligger midt i «Blålysregionen»
Vestfold og Telemark utgjør «Blålysregionen» - en av landets største klynger av virksomheter innen samfunnssikkerhet og beredskap. Larvik ligger midt i denne klyngen – med kort og enkel reisevei innad i regionen og en drøy time unna hovedstaden.

BLÅLYSREGIONEN

  • Vi har det største akademiske fagmiljøet innen samfunnssikkerhet og beredskap utenfor Oslo

  • Vår region har et spesielt fokus på samhan­dling mellom beredskapsmiljø og nødetater

  • Fremtidens politiutdanning må i enda større grad skape synergier mellom fagmiljøer innen samfunnssikkerhet og beredskap. Blålysregionen legger til rette for dette.

Les mer om Blålysregionen her

En nylig gjennomført studie viser at klyngen vil bidra til å møte stadig større nasjonale utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig å bygge videre på denne kompetansen, med en ny og styrket politihøgskole.

Vi er helt på linje med de som hevder at Politihøgskolen kan ligge på utsiden av Oslo – for det gjør den allerede. Vestfold og Telemark kan tilby det mest kompetansetunge og kostnadseffektive alternativet til Oslo.

Vi tilbyr beliggenheten og fasilitetene fremtidens politihøgskole trenger for å være en høgskole med utdanning og forskning av høy kvalitet og relevans for politiet og samfunnet.

 

kompetanse.jpg
Til toppen