Lyser ut 4 millioner til solenergi

Innhold

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser nå ut tilskuddsmidler til mulighetsstudier for produksjon og lagring av solenergi på næringseiendommer og offentlige bygg.

Private bedrifter og kommunale virksomheter i fylket kan søke om inntil 75 prosent støtte til å gjennomføre slike mulighetsstudier.

Søknadsfristen er 1. juni. 

Les mer og søk om tilskudd på fylkeskommunens nettsider.
Til toppen