Invitasjon til digitalt frokostmøte – Bypakke Larvik, utfordringer og muligheter

Innhold

Vi har gleden av å invitere til det andre digitale frokostmøtet i Bypakke Larvik onsdag 23. mars 2022 kl. 08.00-09.00.

Bypakke Larvik 770X433

Denne gangen vil vi legge frem status for arbeidet og blant annet presentere hvilke utfordringer og muligheter som har kommet opp når det gjelder å nå målene for bypakkearbeidet.

Representanter fra både Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen vil dele sine betraktninger rundt det som har fremkommet så langt.

Som vanlig vil det bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Vi håper derfor at du har anledning til å starte neste onsdag sammen med oss!

Frokostmøtet går av stabelen onsdag 23. mars kl. 08.00 til 09.00.

Du kan delta i Google Meet her

Frokostmøter – en viktig arena for informasjon og involvering

Dette er det andre digitale frokostmøtet Bypakke Larvik vil invitere til. Det første ble avholdt onsdag 28. januar og handlet om hva en bypakke er.

Neste frokostmøte er 1. juni.

Kort om Bypakke Larvik

  • et partnerskap som består av Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet
  • har som formål å utvikle et framtidsrettet transportsystem med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum
Til toppen