Funn av døde fugler i Larvik

Innhold

Den siste tiden er det funnet en del døde duer og døde svaner i Larvik kommune. Årsaken til dette er trolig sykdommen Newcastle disease.

Mattilsynet har tatt prøver som er sendt inn til analyse.

Hva er Newcastle disease?

Newcastle disease er en sykdom som smitter lett mellom fugler og også gir stor dødelighet. Den er imidlertid lite smittsom fra fugl til mennesker og gir et mildt sykdomsforløp hos mennesker hvis du skulle bli smittet.

Hva gjør jeg med døde fugler?

Mattilsynet anbefaler at du:

  • Plukk opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen
  • Bruk gjerne også hansker inne i plastposen
  • Knyt plastposen sammen og kast den i restavfallet
  • Vask hendene godt med såpe og vann
Til toppen