Disse områdene vokser mest i Larvik

Innhold

Nesten alle bydeler i Larvik kommune har opplevd en økning i innbyggertallet siden 2018. Over halvparten av den totale veksten kommer fra Østre Halsen og Brunlanes.

Saltbrygga (foto: Terje Svendsen)
Saltbrygga på Østre Halsen har bidratt til at området vokser mest i kommunen. Foto: Terje Svendsen

– Vi ser effekten når kommunen og utbyggere greier å samarbeide om gode boligprosjekter, i områder det er attraktivt å flytte til. Da ser vi at veksten kommer, sier prosjektutvikler Jørgen Johansen i Larvik kommune. 

Østre Halsen har den høyeste befolkningsveksten, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå: 322 innbyggere har kommet til i femårsperioden fra 2018 til 2023. 

Disse står for nesten 22 prosent av den totale veksten i innbyggertallet i Larvik kommune. Johansen tror nærheten til barne- og ungdomsskole appellerer til småbarnsfamilier, samtidig som avstanden til sentrum er relativt kort. 

I tillegg har utbyggingen av boligfeltet på Saltbrygga bidratt sterkt. 

– Og så har du omgivelsene med badestrender, svaberg og det Larvik har å tilby av flott natur, sier han. 

Sanden Fra Bøkkerfjellet
Sanden sett fra Bøkkerfjellet.

Store prosjekter gir resultater

Men mange av de samme kvalitetene finner man også andre steder i kommunen. Og høyest prosentvis økning i innbyggertall er det Brunlanes vestre (Nevlunghavn, Helgeroa, Anvik m.m.) som står for med (6,5), fulgt av Langestrand (5,7) og Hovedbyen/ Sentrum (5,7). 

Sistnevnte nyter godt av nye boligprosjekter som Grandkvartalet og Sanden. 

– En tidlig konklusjon er at de store utbyggingsprosjektene, som Sjøparken, Saltbrygga, Grandkvartalet, Sanden og Torstvedtjordet, helt tydelig gir resultater i form av befolkningsvekst i de aktuelle områdene, sier Johansen. 

Brunlanes har samlet sett en økt med 487 innbyggere fra 2018 til 2023. I den østre delen er det spesielt grunnkretsene Agnes/Brunla og Solstad som har vokst, mens veksten i den vestre delen i all hovedsak kan tilskrives Helgeroa. 

Her har også boligfeltet Torpefeltet ekspandert betydelig de siste årene. 

Befolkningsvekst
Oversikt over utviklingen i de ulike delene av kommunen

Høyeste på 35 år

Jørgen Johansen forventer å se en effekt av at folk som flytter inn i leiligheter i for eksempel Grandkvartalet, frigjør eneboliger i andre deler av kommunen. 

– Skal vi få til vekst må vi øke kapasiteten. Hvis det kommer flere gode boligprosjekter i andre deler av kommunen, vil det kunne stimulere i bydelene som ikke har så stor vekst nå, sier han. 

Fra før er det kjent at Larvik i 2022 hadde den høyeste befolkningsveksten på 35 år, med 469 flere innbyggere enn året før.

Oversikt over grunnkretsene i Larvik Jubler for ferske befolkningstall
Til toppen