Bli kjent med landbrukskontoret

Lardal Bondelag og landbrukskontoret i Larvik kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte i Svarstad 11. april.

Møtet går av stabelen klokken 19.00 på Lardal ungdomsskole.

Temaer på møtet:

  • Presentasjon av ansatte og arbeidsområder på landbrukskontoret i Larvik kommune.
  • Hydrotekniske tiltak, SMIL-tilskudd
  • Bruksutbygging og nye næringer (Innovasjon Norge)
  • Skogfond
  • Viltforvaltning; beiteskader, beverforskrift

Alle ansatte ved landbrukskontoret vil være tilstede. Det blir god anledning til å stille spørsmål, komme med innspill og kommentarer.

I pausen blir det servert kaffe og noe å bite i.

Til toppen