Arbeidsplasstall for Larvik kommune 2018

SSBs arbeidsplasstall for 2018 viser at Larvik kommune har en sterk vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor.

I privat sektor økte antall arbeidsplasser med 327 (2,4%) noe som var høyere enn snittet for både Vestfold og Norge.

Økningen i antall «kompetansearbeidsplasser» (ansatte med høyere utdanning) var på 2,2%.

Ser vi på arbeidsplassutviklingen i næringslivet hos andre bykommuner i regionen i 2018 ser vi at Larvik gjør det bedre enn:

  • Horten – vekst på 0,2%
  • Tønsberg – vekst på 0,4%. (Tønsberg har totalt sett en sterkere arbeidsplassvekst, men det skyldes vekst i offentlig sektor).
  • Porsgrunn – tilbakegang på 0,1%

Når vi ser på arbeidsplassutviklingen totalt sett i Larvik (0,7%) var den noe svakere enn gjennomsnittlig utvikling for både Vestfold og Norge.

Dette skyldes:

  • Negativ utvikling i antall statlige arbeidsplasser
  • En reduksjon på 101 arbeidsplasser i kommunal sektor

Utviklingen i den siste treårsperioden viser at:

  • Antall arbeidsplasser totalt sett har økt med 746 (4%), dvs ca. 248 per år
  • Antall arbeidsplasser i privat sektor har økt med 781 (6%), dvs ca. 260 per år
ssb.png
Til toppen