Veldre får «ny» lekeplass

Til sommeren skal oppgraderingen av kvartalslekeplassen på Veldre være ferdig. Små og store kan glede seg til en «ny» lekeplass å boltre seg på.

Larvik kommune rehabiliterer og oppgraderer kvartalslekeplass på Veldre. Arbeidene omfatter opparbeidelse av fotballbane/løkke av naturgress. Det skal monteres lekeapparat og egenvekts-treningsapparater og det vil bli noe terrengforming med terrengtrapp. I tillegg vil det bli beplantning.

Vi er veldig fornøyd med å kunne oppgradere denne plassen til glede for alle beboere på Veldre og tror også barnehagebarna vil få stor glede av dette.

Kommunen har inngått avtale med firma Steen & Lund AS som skal stå for jobben. Arbeidet gjøres etter initiativ fra, og i samarbeid med Veldre Vel. Velforeningen bidrar også med midler de har fått fra Sparebankstiftelsen.

Den ferdig opparbeidede plassen vil se ut omtrent som skissert, men tilpasninger kan forekomme underveis hvis forholdene på stedet krever det.

Det meste av grunnarbeidet vil foregå nå i vinter, mens montering av apparater, planting og såing skjer når forholdene tillater det til våren. Anlegget skal etter planen være klart til åpning før sommeren i 2019.

Anleggsområder med maskiner er alltid spennende for barn, men kan naturligvis være risikable. Vi har stort fokus på sikkerhet i og omkring våre anleggsområder og vi oppfordrer også foreldre til å snakke med barna om farene ved å ta seg inn i anleggsområdet.

Til toppen