Spillemidler

Innhold

Det kan søkes om spillemidler til opparbeiding av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg, samt kulturbygg.

Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet. Dette gis ikke tilbakevirkende kraft.

Anlegg med byggestart tidligere enn 15. juni 2019 må ha vært idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene ble igangsatt for å kunne kvalifisere for tilskudd.

Frister

Søknadsportalen åpner ca. 15. juni hvert år. Frist for søknad om spillemidler er 1. september.

Søknad

Søknaden registreres på følgende nettside: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Her finner man blant annet mer om dokumentasjonskrav og hjelp til utfylling av søknaden.

Spørsmål

For spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde E. Singstad, hes@larvik.kommune.no

Til toppen