Spillemidler for idrettsanlegg

Innhold

Det kan søkes om spillemidler til opparbeiding av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg.

Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet. Dette gis ikke tilbakevirkende kraft.

Anlegg med byggestart tidligere enn 15. juni 2019 må ha vært idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene ble igangsatt for å kunne kvalifisere for tilskudd.

Frister

Søknadsportalen åpner ca. 15. juni hvert år. Frist for søknad om spillemidler er 15. september.

Søknad

Søknaden registreres på følgende nettside: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Her finner man blant annet mer om dokumentasjonskrav og hjelp til utfylling av søknaden.

Spørsmål

For spørsmål, ta gjerne kontakt med Mari Sørensen, mari.sorensen@larvik.kommune.no 

Til toppen